Toto sú naše základné princípy spolu-práce v duchu slobody a zodpovednosti.

Sloboda a zodpovednosť

Zo slobodného rozhodnutia vyplýva záväzok splniť dané rozhodnutie

Spoluprácu zakladáme na zdravom rozume a osobnej zodpovednosť každého z nás. Nemáme šéfov, hierarchiu, nadriadených a podriadených, príkazy, zákazy, smernice, pracovnú dobu, povinné schôdze; neurčujeme miesto práce, pracovné postupy, oblečenie ani nástroje. Vo svojej oblasti máš plné práva ale aj plnú zodpovednosť. Dôležitý je výsledok.

Spolu-práca

1 + 1 > 2

Spolu fungujeme lepšie, preto ostatným vychádzaj v ústrety a zlaďuj s nimi svoje činnosti. Spolupracuj namiesto súperenia. Rozhoduj S ľuďmi, nie O nich. Buď dôvery-hodný. Napr. na “dovolenku” môžeš ísť kedy chceš, ale veci zariaď tak, aby tvojou neprítomnosťou nevznikli problémy.

Zdravý rozum

Rozhoduj sa tak, ako najlepšie vieš. Tak aby boli klienti aj kolegovia spokojní; tak aby to podporovalo hodnoty firmy; tak, ako by si to robil pre svojho najlepšieho priateľa; tak, aby dobre bolo. Ak nevieš opýtaj sa kohokoľvek, komu veríš, aj mimo firmu. Pozri si (a dopĺňaj) best practices, vypočuj si podnety iných a pod. ale sám sa rozhodni, čím sa budeš riadiť.

Dohody

Dohody sú veľmi dôležité. Keď niečo sľúbiš, musíš to splniť. Tiež žiadaj aby ostatní plnili dohody. Dohoda môže byť zmenená len so súhlasom všetkých, ktorí ju uzatvorili. Ústna dohoda je rovnako záväzná ako písomná. Dôležité veci radšej niekde zapisuj, aby sa predišlo nedorozumeniam.

Komunikácia

what_i_think_vs_what_i_say

 • Namietaj, keď nesúhlasíš
 • Pochváľ, keď sa ti niečo páči
 • Pýtaj sa, keď je niečo nejasné
 • Odpovedaj, keď sa ťa pýtajú
 • Dávaj spätnú väzbu
 • Podeľ sa so zaujímavými informáciami
 • Navrhuj vylepšenia
 • Počúvaj ostatných a žiadaj aby vypočuli oni teba. Počúvať ale neznamená poslúchať
 • Povedz, keď máš pochybnostiobavy, alebo len predtuchu
 • Hovor pravdu
 • Aj keď sa nepýtajú, aj keď si si nie istý, aj keď si jediný…

Život

Niekedy je treba povedať „zbohom“, aby sme mohli počuť nové „vitaj“.

Holstee manifesto
Staraj sa o seba! Len ty vieš čo je pre teba dobré. Tam kde sa dá, hľadajme spoločnú cestu, keď to však nepôjde (napr. prestaneme si rozumieť v hodnotách), bude pre obidve strany lepšie ak sa v dombrom rozlúčime.