Videorozprávanie o nás

Matúš v rámci Noci Digitálnych nomádov rozpráva o našej filozofii a praktickom, nie len nomádskom, fungovaní.

Návod na prežitie

Toto sú naše základné princípy spolu-práce v duchu slobody a zodpovednosti.

O Slobode v práci

Táto prednška je hlavne o osobných rozmeroch slobody – o tom, kde sa v nás berie poslušnosť, prečo sa rozhodujeme poslúchať a ako sa môžeme rozhodnúť byť slobodnými. Aj o zodpovednosti, strachu zo zmeny.